شما می توانید از توصیه های تخصصی ما در تهیه ، بازبینی و مذاکره قراردادهای تجاری خود بهره مند شوید.

ما هم در قرارداد های تحت حقوق کانادا و هم قرارداد های multi-jurisdictional دارای تخصص لازم برای ارائه مشاوره حقوقی هستیم.

برخی از قراردادهایی که ما در آنها تخصص داریم عبارتند از: تامین ، صدور مجوز ، توزیع ، OBL ، بازاریابی ، فرانچایز، خرید، فروش، برون سپاری ، نمایندگی ، تمهیدات انحصاری ، پیمانکاری مستقل و سایر قراردادهای تجاری.