این برنامه مهاجرتی فدرال تنها افرادی با سابقه فعالیت های فرهنگی و ورزشی را هدف قرار می دهد. این سابقه می بایست یا در قالب خود اشتغالی و یا در قالب فعالیت در سطح جهانی باشد. 

افراد واجد شرایط در برنامه خود اشتغالی فدرال می بایست قصد و توان خود برای خود اشتغالی در کانادا را ثابت کنند. این امر معمولا با تدوین و ارائه یک برنامه تجاری مفصل در مورد کسب و کار پیشنهادی در کانادا میسر می گردد. این برنامه یک مسیر مستقیم به اقامت دائم کانادا است و نیازی نیست که متقاضی ابتدا مجوز کار دریافت کند و یا توافقنامه عملکرد تجاری با شخصی منعقد کند.

برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا برنامه مهاجرتی امتیاز-محور است که برای ورود به آن کسب حداقل 35 امتیاز از 100 امتیاز الزامی است. توجه داشته باشید که همانند سایر برنامه های امتیاز-محور، کسب حداقل امتیاز صرفا شرط لازم و نه شرط کافی برای دریافت اقامت دائم است. 

در این مقاله خواهید خواند:

 • برنامۀ خوداشتغالی فدرال چیست؟
 • شرایط اقدام از طریق برنامۀ خوداشتغالی
 • معنای فعالیت در سطح بین‌المللی چیست؟  (World Class Performance)
 • معیارهای ارزیابی و احراز شرایط برای برنامۀ خوداشتغالی فدرال  (Assessing Eligibility)
 • چرا برای درخواست از طریق برنامۀ خوداشتغالی فدرال باید پروندۀ قدرتمندی داشت؟
 • چه مشاغلی برای برنامۀ خوداشتغالی فدرال مورد قبول هستند؟
برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا

فهرست مطالب

برنامۀ خوداشتغالی فدرال چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، این برنامه ویژۀ افراد خوداشتغالی است که قصد اقامت دائم در کانادا را دارند. این برنامه برای افرادی است که دارای تخصصی فرهنگی و یا ورزشی هستند و قصد ادامۀ فعالیت در کشور کانادا را دارند. این افراد می‌توانند معلمان، مربیان هنری، مربیان ورزشی، هنرمندان و یا هر فرد دیگری که در زمینه‌های ورزشی فرهنگی فعالیت دارد باشند.

شرایط اقدام از طریق برنامۀ خوداشتغالی

افرادی که از طریق این برنامه برای اقامت دائم اقدام می‌کنند باید دو شرط اساسی را احراز کنند:

1.     دارای تجربۀ مرتبط در زمینۀ فرهنگی و یا ورزشی خود باشند.

2.     نیت و توانایی کافی برای مشارکت مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی ورزشی در کانادا را داشته باشند.

اکنون به شرح هر یک از این شروط خواهیم پرداخت

1.     تجربۀ مرتبط

طبق گفتۀ وبسایت ادارۀ مهاجرت افرادی که از طریق این برنامه اقدام می‌کنند باید در 5 سال منتهی به درخواست دست کم دو سال تجربۀ مرتبط با حوزۀ فعالیت خود را داشته باشند، که این تجربه می‌تواند در قالب دو بازۀ زمانی یک ساله در این پنج سال قرار گرفته باشد.

این تجربۀ دو ساله می‌تواند یا:

الف- تجربۀ خود اشتغالی در حوزۀ مربوطه باشد. مثلا مربی‌گری ورزشی در رشته‌ای خاص حداقل به مدت دو سال و یا دو بازۀ زمانی یک ساله

 و یا

ب- فعالیت در سطح جهانی (World Class) در حوزۀ مربوطه. مثلا دو سال نواختن پیانو در سطح بین‌المللی.

ج- این تجربۀ دو ساله می‌تواند ترکیبی از هر دو حالت الف و ب نیز باشد

معنای فعالیت در سطح بین‌المللی چیست؟ (World Class Performance)

این ویژگی به این معنی است که متقاضی باید یا در سطح جهانی فعالیت داشته و یا در کشور خود در بالاترین سطوح ممکن فعال بوده باشد؛ و افسر پرونده از ویژگی‌های مختلفی می‌تواند به سطح فعالیت متقاضی پی ببرد. در نهایت این پروندۀ شما و مدارک فعالیت‌هایتان است که می‌تواند افسر پرونده را در این مورد قانع کند.

2.     نیت و توان کافی برای مشارکت مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی ورزشی

طبق این شرط متقاضی باید نشان دهد که توانایی خود اشتغالی در کانادا را نیز دارد و می‌تواند در پیشرفت جامعۀ این کشور در حوزۀ مربوطه نقش فعال بازی کند. همچنین افسر پرونده باید قانع

روش دیگری که از طریق آن افسر پرونده در مورد پروندۀ متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند تجربه‌های فرد در حوزۀ مربوطه است.

به طور کلی متقاضی باید نشان دهد که می‌تواند در کانادا برای خود و خانواده‌اش درآمدزایی کند. البته در غیر این

صورت شانس متقاضی در این برنامه بسیار پایین خواهد بود

برای شروع فصل جدیدی از زندگی خود در کانادا و دریافت مشاوره تخصصی مهاجرت فرم مشاوره را تکمیل فرمایید.

معیارهای ارزیابی و احراز شرایط برای برنامۀ خوداشتغالی فدرال (Assessing Eligibility)

برنامۀ خوداشتغالی فدرال برنامه‌ای امتیازمحور است، که البته نحوۀ امتیازدهی آن با برنامه‌های دیگر متفاوت است و مثلا شبیه برنامۀ ورود سریع (Express Entry) که از CRS استفاده می‌کند نیست.

مجموع امتیازات این برنامه 100 امتیاز است و متقاضی برای احراز شرایط باید حداقل 35 امتیاز را کسب کند. این امتیازات به 5 ویژگی در متقاضی تعلق می‌گیرند که هر کدام از آنها بخشی از امتیازات را به خود اختصاص می‌دهند.

تجربۀ مرتبط35 امتیاز
سن10 امتیاز
تحصیلات25 امتیاز
توانایی زبانی24 امتیاز
نکات مربوط به سازگاری (Adaptability)6 امتیاز
مجموع100 امتیاز
جدول 1- معیارهای امتیازدهی در برنامۀ خوداشتغالی فدرال (Assessing Eligibility)

هر کدام از این ویژگی‌ها می‌توانند تا حداکثر امتیازات آورده شده در جدول را به خود اختصاص دهند.

مثلا متقاضی در صورت داشتن 5 سال سابقه می‌تواند همۀ 35 امتیاز را کسب کند.

متقاضیانی که سنشان در بازۀ 21 تا 50 سال قرار می‌گیرد نیز بیشترین امتیاز را کسب خواهند کرد.

نکتۀ دیگر این است که بسیاری بر این باورند که برای این برنامه شرط زبانی وجود ندارد و البته نظر این افراد از نظر قانونی درست است؛ قانون هیچ شرطی مبنی بر توانایی زبانی برای درخواست از طریق این برنامه در نظر نگرفته است. اما یکی از روش‌هایی که از طریق آن افسر پرونده به نیت و توانایی متقاضی، که از شروط اصلی این برنامه است،  پی می‌برد داشتن توانایی ارتباط به یکی از زبان‌های رسمی کشور کانادا است. در صورت نداشتن توانایی ارتباط به زبان رسمی کشور کانادا افسر پرونده نمی‌تواند در مورد توانایی متقاضی برای ایجاد خوداشتغالی در این کشور یه نتیجه برسد

برنامه خود اشتغالی کانادا

چه مشاغلی برای برنامۀ خوداشتغالی فدرال مورد قبول هستند؟

مشاغلی که مورد قبول برنامۀ خوداشتغالی فدرال هستند در دستۀ پنجم مشاغل تعریف شده در ادارۀ مهاجرت قرار می‌گیرند (Major Category 5)

این دسته از مشاغل شغل‌های هنری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی را در بر می‌گیرند.

Occupations in Art, Culture, Recreation and Sport

کد زیرشاخۀ شغلیمشاغل تعریف شده
50010مشاغل مربوط به کتابداری، بایگانی، موزه و غیره
50012مشاغل تفریحی، ورزشی و غیره
51100کتابداران
51110ویراستاران
51111نویسندگان
51113خبرنگاران
51114مترجمان
51121موسیقی دانان و رهبران ارکستر
جدول 2- برخی از مشاغلی که در زیرشاخۀ شماره 5 دسته‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند

البته مشاغل بسیار دیگری نیز در این دسته حضور دارند که همه در ذیل مشاغل فرهنگی، هنری و ورزشی قرار می‌گیرند.

چرا برای درخواست از طریق برنامۀ خوداشتغالی فدرال باید پروندۀ قدرتمندی داشت؟

نکته اینجاست که در میان برنامه‌های مهاجرتی، معمولا برنامۀ خوداشتغالی فدرال مورد بیشترین سوء استفاده قرار گرفته است و دلیل آن هم ساده به نظر رسیدن شرایط این برنامه است. بسیاری از افراد با تصور اینکه می‌توانند به راحتی خود را به عنوان فرد واجد شرایط و دارای خود اشتغالی جا بزنند، با درخواست از طریق این برنامه و ارائۀ پرونده‌ای ضعیف وارد جریان مهاجرت شده و البته پروندۀ آنها در نهایت رد می‌شود.

در ادامه جدولی از نرخ قبولی پرونده‌های خوداشتغالی ارائه خواهد شد.

سالنرخ موفقیت
201618%
201717%
201820%
201922%
202036%
جدول 3- نرخ موفقیت پرونده‌های خوداشتغالی در سال‌های مختلف

دلیل دیگر وجود فهرست بلندی از پرونده‌های خوداشتغالی در دفاتر ادارۀ مهاجرت است که روند بررسی پرونده‌ها را کند کرده و احتمال رد شدن آنها را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر بیش از 5000 پرونده در این فهرست قرار دارد. شاید به همین دلیل است که ادارۀ مهاجرت زمان میانگین پرونده‌های خوداشتغالی را 36 ماه اعلام کرده است.

بنابراین، به عنوان متقاضی بهتر است پروندۀ قدرتمندی را برای خود فراهم کنید تا از احتمال رد شدن آن بکاهید.

توضیح صوتی برنامه ویزای خوداشتغالی فدرال

دانلود فایل PDF برنامه ویزای خوداشتغالی فدرال

برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا در یک نگاه

مبنای قانونیبند 88(1) قانون IRPR؛
صلاحیت های لازم کسب حداقل  35 امتیاز از 100 امتیاز در ساختار امتیاز دهی؛
سابقه مرتبط که عبارت است ازدو سال سابقه خود اشتغالی در فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی؛
یا دو سال سابقه فعالیت در زمینه فرهنگی و یا ورزشی در سطح جهانی؛
یا ترکیبی از این دو؛
شرایط لازماثبات خود اشتغالی و کسب در آمد از فعالیت های مرتبط (فرهنگی/ورزشی) در کشور خود یا اثبات فعالیت در این زمنیه ها در سطوح جهانی؛
اثبات نیت و توان خود اشتغالی در کانادا که با ارائه برنامه تجاری می بایست نشان داده شود؛
تعهدات اجراییندارد؛
حداقل میزان سرمایه گذاری حداقلی برای سرمایه گذاری در این برنامه وجود ندارد اما متقاضی باید نشان دهد که منابع مالی کافی برای اجرای برنامه های تجاری خود در کسب و کار پیشنهادی را دارد. میزان دقیق آن بسته به نوع و پیچیدگی کسب و کار پیشنهادی متفاوت است اما در کل نمی بایست کمتر از 50 هزار دلار باشد؛
اسناد مورد نیازمدارک اثبات کننده خود اشتغالی در کشور خود؛
اثبات تمکن مالی به اندازه مورد نیاز برای اجرای طرح تجاری؛
اسناد شخصی متقاضی (رزومه، تحصیلات، تمکن مالی و غیره)؛
مدارک اثبات کننده تجربه در زمینه های فرهنگی و ورزشی؛
زمان رسیدگی34 ماه (احتمال کاهش پس از دوران COVID-19)؛
مسیر اقامت دائم مستقیم؛ 

سیستم امتیاز دهی در برنامه خود اشتغالی فدرال

متقاضیان این برنامه می بایست حداقل 35 امتیاز از 100 امتیاز را بر اساس جدول زیر کسب نمایند: 

تحصیلاتحداکثر 25 امتیاز
فوق لیسانس یا دکترا و حداقل 17 سال سابقه تحصیل تمام وقت25
دو مدرک دانشگاهی در حد لیسانس و حداقل 15 سال سابقه تحصیل تمام وقت یا دیپلم(گواهی) سه ساله فنی و حداقل 15 سال سابقه تحصیلی تمام وقت 22
مدرک دانشگاهی 2 ساله در سطح لیسانس و 14 سال سابقه تحصیلی تمام وقت یا دیپلم(گواهی) دو ساله فنی و حداقل 14 سال سابقه تحصیلی تمام وقت20
مدرک دانشگاهی 1 ساله در سطح لیسانس و 13 سال سابقه تحصیلی تمام وقت یا دیپلم(گواهی) یک ساله فنی و حداقل 13 سال سابقه تحصیلی تمام وقت15
دیپلم یک ساله یا مدرک فنی و 12 سال سابقه تحصیل تمام وقت12
دیپلم نظری5
تجربه (در زمینه فرهنگی یا ورزشی)حداکثر 35 امتیاز
2 سال20
3 سال25
4 سال30
5 سال35
سنحداکثر 10 امتیاز
کمتر از 16 و بیشتر از 540
17 یا 532
18 یا 524
19 یا 516
20 یا 508
21 تا 4010
نمره زبانحداکثر 24 امتیاز
تطبیق پذیری حداکثر 6 امتیاز
تحصیلات همسر یا شریک عرفی3 تا 5
یک سال سابقه کار تمام وقت در کانادا (متقاضی یا همسر یا شریک عرفی)5
2 سال سابقه تحصیل در دانشگاه های کانادا5
خویشاوند در کانادا (پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی، عمو، برادر، خواهر، برادر/خواهر زاده) 5
 1. شغل های مورد قبول در زمینه ورزشی کدامند؟

  به عنوان مثال: ورزشکاران ، مربیان ، مسئولان رسمی ورزش و داوران ، سرپرست برنامه ها و مربیان تفریحی ، ورزشی و بدنسازی و …

 2. شغل های مورد قبول در زمینه فرهنگی کدامند؟

  به عنوان نمونه: کتابداران ، تکنسین های بایگانی عمومی ، مشاغل فنی مربوط به موزه ها و گالری های هنری ، بایگانی ها ، نویسندگان و مولفان ، سردبیران ، روزنامه نگاران ، مترجمان ، مفسران ، تهیه کنندگان ، کارگردانان ، طراحان موسیقی ، عکاسان ، فیلمبرداران، تکنسین های هنرهای گرافیکی ، تکنسین های پخش ، گویندگان و پخش کننده ها ، مجریان ، طراحان گرافیک ، تصویرگرها ، طراحان داخلی و دکوراتور داخلی ، عوامل تئاتر / مد / نمایشگاه و سایر طراحان خلاق ، صنعتگران دستی ، الگو سازان ، تکنسین های ضبط صدا و فیلم ، آهنگسازان ، نوازندگان و خوانندگان ، رقصندگان ، بازیگران و کمدین ها ، نقاشان ، مجسمه سازان و هنرمندان تجسمی و …

 3. منظور از فعالیت در سطح جهانی چیست؟

  منظور از استفاده از ادبیات “در سطح جهانی” در این برنامه، افرادی هستند که یا در زمینه فعالیت خود در عرصه بین الملل شناخته شده می باشند و یا در بالاترین سطوح در رشته خود خود فعالیت می کنند.

 4. توانایی مالی در این برنامه چقدر مهم است؟

  بسیار مهم است چراکه توانایی مالی میزانی برای سنجش قصد و توانایی شما برای رسیدن به ثبات اقتصادی در کانادا می باشد. اگرچه حداقل میزانی از سرمایه گذاری برای متقاضیان این برنامه تعریف نشده است اما متقاضی باید نشان دهد که منابع مالی کافی برای اجرای برنامه های تجاری خود در کسب و کار پیشنهادی را دارد. این میزان بسته به نوع و پیچیدگی های کسب و کار پیشنهادی متفاوت است ولی در کل نمی تواند کمتر از 50 هزار دلار باشد.

 5. چطور می توانم خود اشتغالی خود در کشورم را ثابت کنم؟

  می بایست اسناد و مدارکی ارائه کنید که نشان دهد شما از طریق استعداد و مهارت در زمینه فرهنگی و ورزشی درآمد کسب کرده و زندگی خود را گذرانده اید. به عنوان مثال قراردادها ، فاکتورها ، دفاتر حسابرسی ، اساسنامه شرکت ، بیمه خود اشتغالی و غیره.

 6. آیا کسب و کار پیشنهادی در کانادا می بایست در زمینه ورزشی یا فرهنگی باشد؟

  اگر تجربه شما در قالب فعالیت در سطح جهانی با تعریفی که در سوال های قبل تشریح شده، باشد می توانید واجد شرایط باشید.
  از طرفی اگر تجربه کسب شده شما در قالب استخدامی بوده باشد، شما ممکن است هنوز واجد شرایط باشید چراکه با استناد به حکم دادگاه فدرال در موضوع گوریوا علیه کانادا، کسب تجربه از طریق استخدام پذیرفته شده است.

 7. اگر تجربه لازم را در زمینه های فرهنگی یا ورزشی خارج از قالب خود اشتغالی کسب کرده باشم، می توانم واجد شرایط باشم؟

  کسب و کار پیشنهادی متقاضی در این پرونده می بایست کاملا منطبق با تجربه حرفه ای وی در زمینه های ورزشی یا فرهنگی باشد در نتیجه شما نمی توانید کسب و کاری پیشنهاد دهید که مطابق با تجربه حرفه ای شما در این زمینه ها نباشد.

 8. آیا موفقیت کسب و کار پیشنهادی من یک عامل تعیین کننده است؟

  خیر ، اما توجیه پذیری آن از منظر تجاری یک عامل تعیین کننده است. این یعنی کسب و کار می بایست دارای قابلیت ها و پتانسیل های لازم برای موفقیت باشد.