ساختار حقوقی کسب و کار در کانادا

به اولین قسمت از فصل دوم فصل کانادایی🍁 خوش آمدید.

✅ سیاوش شکریان در اولین قسمت، به پایه‌ترین سوال کارآفرین‌ها برای راه اندازی کسب و کار در کانادا پاسخ داده است:

❓ اینکه شرکت را کی و چطور ثبت کنند یا کدام ساختار حقوقی برای کسب و کار آن‌ها مناسب‌تر است؟