فهرست لحظات کلیدی ویدیو

01:05 | نکات مهم برای انتخاب یک ساختار حقوقی مناسب

02:43 | ساختار Sole Proprietorship (موسسه انفرادی)

03:07 | ساختار Partnership (همکاری) و انواع آن

03:48 | ساختار Corporation

06:06 | چگونه از بروز اختلاف با شریک یا شرکای تجاری جلوگیری کنیم؟


ساختار حقوقی کسب و کار در کانادا

به اولین قسمت از فصل دوم فصل کانادایی🍁 خوش آمدید.

✅ سیاوش شکریان در اولین قسمت، به پایه‌ترین سوال کارآفرین‌ها برای راه اندازی کسب و کار در کانادا پاسخ داده است:

❓ اینکه شرکت را کی و چطور ثبت کنند یا کدام ساختار حقوقی برای کسب و کار آن‌ها مناسب‌تر است؟