فهرست لحظات کلیدی ویدیو

01:55 | اهمیت برنامه ریزی در روند مهاجرت

04:00 | کلاه برداری و سو استفاده در بازار مهاجرت


در قسمت صفرم از فصل دوم فصل کانادایی به موضوعات مورد بحث در قسمتهای آینده پرداختیم و چند تا سوال مطرح کردیم که قراره در آینده مفصل بهشون بپردازیم مثل:

آیا شرایط کانادا برای مهاجرت سخت تر شده؟

برای مهاجرت موفق باید چه برنامه ای رو دنبال کرد؟

کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت به کانادا رو چطور میشه پیگیری کرد؟

وکیل و مشاور مهاجرت چه تفاوتی دارن و در چه شرایطی میشه بهشون اعتماد کرد؟

سوء استفاده از متقاضیان مهاجرت به کانادا با چه روشهایی انجام میشه؟