سازمان درآمد کانادا (CRA Payment Dates): به منظور کمک به مردم برای مقابله با هزینه‌های زندگی روزافزون، دولت کانادا انواع اعتبارات و پرداخت‌های تخفیفی ارائه می‌دهد و اکثر مردم کانادایی منتظر تاریخ‌های پرداخت آینده هستند.

همه مالکان مالیاتی کانادایی، شامل کسانی که مجوز کار دارند و دانشجویان بین‌المللی، برای اکثر پرداخت‌های CRA واجد شرایط هستند.

پرداخت‌های اصلی CRA هر سه ماه یک بار انجام می‌شوند، که این باعث می‌شود آوریل ماهی باشد که ساکنان کانادایی به تازگی پرداخت‌های جدید را مورد توجه قرار می‌دهند.

پرداخت‌های مورد انتظار CRA که هنوز به جیب افراد واجد شرایط کانادایی نرسیده‌اند، در زیر لیست شده‌اند.

  1. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (GST)
    مالکان مالیاتی کانادایی در تاریخ 5 آوریل 2024، اعتبار GST/HST خود را دریافت خواهند کرد، با ارسال پرداخت GST قبلی در تاریخ 5 ژانویه.

هدف از پرداخت سه‌ماهه بدون مالیات اعتبار مالیات بر ارزش افزوده/مالیات هماهنگ‌شده (GST/HST)، کاهش بار مالیاتی بر روی افراد و خانواده‌های با درآمد کم و متوسط ​​است.

پرداخت بعدی مورد انتظار در تاریخ 5 آوریل 2024 است، و بر اساس درآمد سالیانه، کاناداییان واجد شرایط می‌توانند تا مقادیر زیر را دریافت کنند:

496 دلار برای افراد
650 دلار برای زوج‌های متاهل یا شریکان مشترک
171 دلار برای هر کودک زیر 19 سال


این اعتبار به صورت خودکار در زمان تقدیم مالیات‌های شما اعمال می‌شود، بنابراین نیازی به درخواست آن نیست. پرداخت مالیاتی که در سال 2023 ارائه داده‌اید، مبنای محاسبه پرداخت‌های ارسال شده در سال 2024 است

تازه‌واردان به کانادا نیز واجد شرایط دریافت پرداخت GST هستند، اما هنگام ورود، باید برای اعتبار GST درخواست دهند.

  1. کمک هزینه کودک (CCB) در کانادا
    تاریخ 19 آوریل 2024، تاریخ زمان‌بندی شده برای دریافت پرداخت‌های کمک هزینه کودک کانادا یا CCB است.

دولت یک پرداخت ماهانه بدون مالیات به نام CCB به منظور کمک به هزینه‌های بالا بردن کودک(ها) ارائه می‌دهد. پرداخت‌های CCB هر ماه انجام می‌شوند، معمولاً قبل از روز 20 هر ماه.

قبل از درخواست کمک هزینه کودک کانادا و هر گونه برنامه‌های استانی و قلمرویی مربوطه، ساکنان موقت باید به مدت مداوم 18 ماه در کشور بوده و در ماه 19م از اقامت خود پروانه معتبر داشته باشند.

  1. بازپرداخت CCR کانادا، به عنوان CAIP قبلی شناخته می‌شود
    بازپرداخت CCR کانادا (قبلاً به نام CAIP شناخته می‌شد) یک پرداخت بدون مالیات است که قرار است به کمک خانواده‌ها و افراد در تعادل هزینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری کربن فدرال کمک کند.

یک خانواده 4 نفره می‌تواند تا حداکثر پرداخت بازپرداخت CCR کانادا را به شرح زیر دریافت کند:
1800 دلار در آلبرتا (فصلی 450 دلار)
1200 دلار در منیتوبا (فصلی 300 دلار)
1120 دلار در انتاریو (فصلی 280 دلار)
1504 دلار در ساسکاچوان (فصلی 376 دلار)
760 دلار در نیوبرانزویک (فصلی 190 دلار)
824 دلار در نوا اسکوشیا (فصلی 206 دلار)
880 دلار در جزیره پرنس ادوارد (فصلی 220 دلار) و
1192 دلار در نیوفاندلند و لابرادور (فصلی 298 دلار).
تنها ساکنان آلبرتا، ساسکاچوان، منیتوبا، انتاریو، نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و نیوفاندلند و لابرادور واجد شرایط دریافت CCR هستند.

منبع خبر