قرعه کشی جدید اکسپرس انتری برای مراقبت های بهداشتی 3750 دعوت نامه PR ارسال کرد.
3750 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم (PR) در قرعه کشی جدید Express Entry صادر شد که به طور خاص 35 شغل مراقبت های بهداشتی را هدف قرار می دهد.

امتیاز کات‌آف سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 445 بود، دقیقاً همان چیزی که در پیش بینی قرعه کشی اکسپرس انتری خود در 27 ژوئن انتظار داشتیم.

قرعه کشی های اکسپرس انتری پشت سر هم در این هفته با مجموع 6470 دعوت نامه PR در 3 قرعه کشی، سر و صدایی در چشم انداز مهاجرت به کانادا ایجاد کرده است.


قرعه کشی اکسپرس انتری دیروز و دور دعوت نامه ها در این هفته اعلام شد:

مشخصات5 ژوئن4 جولای2 جولای
دسته بندیهدف قرار دادن 35 شغل مراقبت های بهداشتیهدف گذاری 10 شغل تجاریبرنامه نامزدهای استانی
دعوت نامه ها3,7501,800920
CRS Cutoff445436739
قرعه کشی های اکسپرس انتری این هفته اعلام شد