اقتصادی

حداقل دستمزد جدید در کبک از 1 می

افزایش جدید حداقل دستمزد کبک در سال 2024 از اول ماه مه اعمال می شود و دستمزد ساعتی عمومی را به 15.75 دلار در ساعت افزایش می دهد که 3.28 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

ادامه مطلب

تمام تاریخ های پرداخت جدید CRA در آوریل 2024

سازمان درآمد کانادا (CRA Payment Dates): به منظور کمک به مردم برای مقابله با هزینه‌های زندگی روزافزون، دولت کانادا انواع اعتبارات و پرداخت‌های تخفیفی ارائه می‌دهد و اکثر مردم کانادایی منتظر تاریخ‌های پرداخت آینده هستند.

ادامه مطلب

کانادا در محدود کردن ساکنان موقت و رکود اقتصادی در سال 2024 گیر کرده است

مارک میلر، وزیر مهاجرت می گوید که با افزایش تنش های سیاسی در مورد رابطه بین بحران مسکن و مهاجرت، تعداد دانشجویان بین المللی و سایر مقیمان غیردائم را که وارد کانادا می شوند، ارزیابی خواهد کرد.

ادامه مطلب