دانشجویان بین المللی بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کانادا را غنی می کنند. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اصلاحاتی را در برنامه دانشجویان بین‌المللی به منظور تضمین یکپارچگی سیستم و در عین حال محافظت از دانش‌آموزان در برابر تقلب و آسیب‌پذیری مالی انجام داده است.

مارک میلر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، اعلام کرد که سیاست موقتی که به دانشجویان اجازه می دهد بیش از 20 ساعت در هفته خارج از محوطه دانشگاه کار کنند، در 30 آوریل 2024 به پایان می رسد و تمدید نخواهد شد. در پاییز امسال، ما قصد داریم تعداد ساعاتی را که دانشجویان ممکن است خارج از دانشگاه در هفته کار کنند به 24 ساعت تغییر دهیم.

دانشجویانی که به کانادا می آیند باید برای تحصیل در اینجا باشند. به این ترتیب، اجازه دادن به دانش‌آموزان برای کار تا 24 ساعت در هفته باعث می‌شود که آنها در درجه اول بر روی تحصیلات خود تمرکز کنند، در حالی که در صورت لزوم، امکان کار را دارند.

با ورود به جلسه تابستانی، دانش آموزانی که تعطیلات تحصیلی برنامه ریزی شده دارند می توانند ساعات نامحدودی به کار خود ادامه دهند.

در توسعه این تغییر، ما به نیازهای دانش‌آموزان، سیاست‌های سایر کشورها و همچنین تحقیقاتی که نشان داده‌اند هرچه دانش‌آموز در حین تحصیل بیشتر کار می‌کند، نتایج تحصیلی متضرر می‌شود. همچنین تعادل مناسب را ایجاد می کند تا دانش آموزان این گزینه را داشته باشند که بدون به خطر انداختن نتایج تحصیلی کار کنند. جزئیات بیشتر در زمان مناسب به اشتراک گذاشته خواهد شد.

ما همچنین به توسعه چارچوب موسسات شناخته شده جدید برای پاداش دادن به مؤسسات تحصیلات تکمیلی که استانداردهای بالایی را برای انتخاب، حمایت و حفظ دانشجویان بین المللی تعیین می کنند، ادامه می دهیم. ما به حمایت و محافظت از دانشجویان بین المللی در برابر آسیب پذیری مالی ادامه خواهیم داد و از یکپارچگی برنامه دانشجویی بین المللی محافظت خواهیم کرد.

منبع خبر