به‌روزرسانی جدید IRCC: پذیرش جدید حمایت والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در سال 2024 در 21 مه 2024 افتتاح می‌شود. IRCC شروع به ارسال دعوت نامه برای درخواست 35700 حامی بالقوه با هدف دریافت حداکثر 20500 درخواست کامل خواهد کرد.

امسال، 5500 دعوت نامه بیشتر در مقایسه با حمایت والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال 2023 ارسال خواهد شد.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) دعوتنامه ها را در طول تقریباً 2 هفته از 21 می ارسال خواهد کرد.

بار دیگر، علاقه مندی به فرم حامی برای حامیان جدید باز نخواهد بود. دپارتمان مهاجرت دعوت نامه هایی را برای درخواست حامیان بالقوه به طور تصادفی از مجموعه فرم های باقیمانده علاقه به حامی ارائه شده در سال 2020 ارسال می کند.

IRCC از این رویکرد برای ورودی‌ها در سال‌های 2021، 2022 و 2023 استفاده کرد و اکنون از همین رویکرد در سال 2024 استفاده می‌کند.

به حامیان مالی توصیه می شود اگر در سال 2020 فرم علاقه به حامی مالی ارسال کردند اما در سال های 2021، 2022 یا 2023 دعوت نامه ای برای درخواست دریافت نکردند، آدرس ایمیلی را که در سال 2020 داده اند بررسی کنند.

افرادی که برای درخواست پذیرش 2023 دعوت شده اند، باید درخواست های خود را به صورت الکترونیکی از طریق پورتال اقامت دائم یا پورتال اقامت دائم نماینده ارسال کنند.

منبع خبر