2583 دعوت نامه PR قرعه کشی جدید انتاریو اکسپرس انتری ارسال شد
در 1 مارس، برنامه نامزدهای مهاجر انتاریو (OINP) یک قرعه کشی اکسپرس انتری انتاریو برگزار کرد و از 2583 پروفایل شگفت انگیز برای نامزدی استانی دعوت کرد.

افراد دارای نمایه های اکسپرس انتری معتبر ایجاد شده بین 1 مارس 2023 و 1 مارس 2024، امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) از 350 تا 424، و تجربه در یکی از 49 شغل تجاری ماهر، دعوت نامه ها را دریافت کردند.
امتیاز محدوده در مقایسه با قرعه کشی قبلی OINP Skilled Trades Stream در 11 ژانویه یکسان است.

قرعه کشی جریان تجارت ماهر اکسپرس انتری به نمایه OINP جداگانه نیاز ندارد. فقط پروفایل های معتبر باید در یکی از مشاغل تجاری واجد شرایط برای این قرعه کشی قرار گیرند.

نامزدی استانی 600 امتیاز به نمایه اکسپرس انتری موجود نامزد اضافه می کند.
اگر پروفایل های دعوت شده نامزدی استان انتاریو را بپذیرند، امتیاز اکسپرس انتری CRS آنها بین 950 تا 1024 افزایش می یابد.

جریان OINP Express Entry Skilled Trades در سال 2023 در مجموع از 7512 پروفایل استقبال کرده است.

فهرست دقیق مشاغل را در این لینک ببینید.