بر اساس داده های به روز شده IRCC، تعداد مهاجران معوقه کانادا اندکی افزایش می یابد و از 30 آوریل در مجموع 2,220,200 درخواست شهروندی، اقامت دائم و اقامت موقت در دست بررسی است.

در 27 می، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) این اطلاعات را به روز کرد. از بیش از 2.2 میلیون درخواست در دست پردازش، 897100 مورد معوقه بودند که بیش از استانداردهای معمول خدمات IRCC بود. این رقم برای ماه مارس 892000 بوده است.

در حالی که 1,323,100 مورد در استانداردهای خدمات IRCC در حال پردازش بودند، تعداد معوقه فقط برای درخواست های اقامت موقت افزایش یافت. درخواست‌های اقامت موقت از 538600 در مارس 2024 به 548100 در آوریل همان سال پشتیبان‌گیری شدند.

از سوی دیگر، در ماه مارس، 665400 پرونده وجود داشت که استانداردهای خدمات را برآورده کردند. در ماه آوریل، 661300 وجود داشت.

تعدادمعوقه درخواست های شهروندی و اقامت دائم در واقع به صورت ماهانه تقریباً کاهش یافته است. 47400 درخواست شهروندی در مارس 2024 معوقه شد. تا آوریل 2024، آنها اندکی به 46600 کاهش یافتند.

این کاهش نشان دهنده تلاش های مداوم برای ساده سازی روند درخواست شهروندی است. برای اقامت دائم، تا 30 آوریل 302,400 درخواست به صورت معوقه وجود داشت در حالی که این تعداد در پایان مارس 2024، 304,300 بود.