پرداخت مزایا کارگران جدید کانادا 2024: در 12 ژانویه 2024، کانادایی های واجد شرایط برای مزایای Advanced Canada Workers Benefit (ACWB) مبلغ جدیدی از آژانس درآمد کانادا (CRA) دریافت خواهند کرد.

مزایای Advanced Canada Workers Benefit (ACWB) پرداختی است که برای ارائه حمایت مالی به کارگران واجد شرایط و خانواده های آنها با درآمد پایین ایجاد می شود.

بسته به درآمدشان، کارگران مجرد واجد شرایط می توانند تا 1518 دلار و خانواده ها تا 2616 دلار دریافت کنند. این پرداخت های مزایا به سه ماهه سه ماهه حقوق کارگران کانادا تقسیم می شود.

پرداخت های Advanced Canada Workers Benefit (ACWB) چیست؟

در صورتی که شرایط لازم برای مزایای کارگران کانادا را برآورده کنید، سه مزایا سه ماهه اصلی را دریافت خواهید کرد که مجموعاً تا 50٪ CWB خود را به صورت پیش پرداخت تحت مزایای Advanced Canada Workers Benefit (ACWB) دریافت خواهید کرد.

برای اینکه واجد شرایط پرداخت های پیشرفته باشید، باید در روز اول سه ماهه، مقیم کانادا باشید.
ACWB اولین پرداخت سه ماهه خود را در 28 جولای و پرداخت دوم را در 12 اکتبر پرداخت کرد. سومین پرداخت ACWB اکنون در 12 ژانویه 2024 انجام خواهد شد.
معمولاً در 12 ژانویه، خانواده ها یا افراد واجد شرایط این پرداخت را دریافت می کنند. با این حال، ممکن است تا 10 روز کاری طول بکشد تا وجوه در حساب بانکی مرتبط با CRA نشان داده شود.