قانون شهروندی شامل یک محدودیت نسل اول برای شهروندی از طریق نسب است، به این معنی که والدین شهروند کانادایی می توانند تابعیت خود را به فرزندی که در خارج از کانادا متولد شده اند منتقل کنند، اگر والدین یا در کانادا متولد شده باشند یا قبل از تولد فرزند تابعیت خود را دریافت کنند. کانادایی‌هایی که قبل از پذیرش فرزندی که در خارج از کشور متولد شده‌اند، در کانادا متولد شده یا تابعیت خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانند برای اعطای تابعیت مستقیم برای فرزند خوانده درخواست دهند.

در نتیجه محدودیت نسل اول، شهروندان کانادایی که در خارج از کانادا به دنیا آمده اند، نمی توانند تابعیت فرزند خود را که در خارج از کانادا متولد شده اند، منتقل کنند و نمی توانند برای اعطای مستقیم شهروندی برای کودکی که در خارج از کانادا متولد شده و به فرزندی پذیرفته شده است، درخواست دهند.

در 19 دسامبر 2023، دادگاه عالی انتاریو اعلام کرد که محدودیت نسل اول برای متولدین خارج از کشور خلاف قانون اساسی است. دولت کانادا به این حکم اعتراض نکرد زیرا ما موافقیم که این قانون عواقب غیرقابل قبولی برای کانادایی‌هایی دارد که فرزندانشان در خارج از این کشور متولد شده‌اند.

دولت در حال ارائه قوانینی است تا روند شهروندی را تا حد امکان منصفانه و شفاف کند. لایحه C-71 خواهد بود. به طور خودکار وضعیت هر فردی که قبلاً متولد شده بود و اگر محدودیت نسل اول نبود، شهروند می شد، اصلاح شود
ایجاد یک چارچوب جدید برای شهروندی از طریق تبار در آینده که امکان دسترسی به شهروندی فراتر از نسل اول را بر اساس ارتباط اساسی با کانادا فراهم می کند.

لایحه C-71 به والدین کانادایی که در خارج از کشور متولد شده اند و ارتباط قابل توجهی با کانادا دارند، اجازه می دهد تا تابعیت فرزند خود را که در خارج از کشور متولد شده است، فراتر از نسل اول منتقل کنند. همچنین به آنها امکان دسترسی به اعطای تابعیت مستقیم برای فرزندشان را که در خارج از کشور متولد شده و فراتر از نسل اول به فرزندی پذیرفته شده است، می دهد.

برای نشان دادن ارتباط قابل توجهی با کانادا، والدین کانادایی که در خارج از کشور به دنیا آمده اند باید 1095 روز قبل از تولد یا به فرزندخواندگی کودک حضور فیزیکی در کانادا داشته باشند.

منبع خبر