قرعه کشی PNP مانیتوبا فوریه 2024: برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) در فوریه با اولین قرعه کشی خود در 8 فوریه آغاز شد و در مجموع 282 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم صادر کرد.

این قرعه کشی شروع امیدوارکننده ای برای افرادی بود که می خواهند منیتوبا را خانه خود کنند و نشان دهنده تعهد استان به جذب کارگران ماهر و فارغ التحصیلان بین المللی است.
در این آخرین قرعه کشی 26 نفر از افراد دعوت شده دارای کد اعتبار سنجی جستجوگر کار و نمایه اکسپرس انتری معتبر بودند که بر تمرکز استان بر افرادی با پتانسیل قوی برای کمک به اقتصاد مانیتوبا تاکید می کرد.

تفکیک دعوت‌نامه‌ها در قرعه‌کشی فوریه منیتوبا PNP، جریان‌های متنوعی را نشان می‌دهد که از طریق آن نامزدها انتخاب شده‌اند:


کارگر ماهر در منیتوبا:
دعوتنامه: 151
امتیاز قطع MPNP: 619
قرعه کشی پروفایل هایی را با یکی از بستگان نزدیک در منیتوبا در نظر گرفت و بر ارتباطات خانوادگی به عنوان یک عامل ارزشمند در فرآیند انتخاب تاکید کرد.
کسانی که حامی منیتوبا که یکی از اعضای نزدیک خانواده، مقیم یا شهروند دائمی کانادا، مقیم طولانی مدت منیتوبا هستند و حداقل یک سال در این استان زندگی کرده اند، در اولویت قرار گرفتند.

جریان آموزش بین المللی:
تعداد دعوتنامه: 83
به کاندیداهایی که شرایط واجد شرایط بودن جریان آموزش بین‌المللی (IES) را برآورده می‌کردند، دعوت‌نامه‌هایی اعطا شد که تعهد منیتوبا به حفظ فارغ‌التحصیلان بین‌المللی از مؤسسات تعیین‌شده را نشان می‌داد.

کارگر ماهر در خارج از کشور:
نامه های مشاوره برای درخواست صادر شده: 48
امتیاز رتبه پایین ترین داوطلب دعوت شده: 713
نمایه هایی که به طور خاص تحت ابتکار استخدام استراتژیک MPNP دعوت شده بودند، این جریان را تشکیل می دادند و بر رویکرد هدفمند استان برای رسیدگی به کمبود مهارت های خاص تأکید می کردند.

از 31 ژانویه، به دلیل حجم بالای درخواست های MPNP، تعهدات پردازش بیش از شش ماه از تاریخ ارسال درخواست شده است.

قرعه کشی MPNP در منیتوبا در 8 فوریه به دنبال دو قرعه کشی بزرگ در ژانویه 2024 و یک سری قرعه کشی در سال 2023 انجام شد.

در ژانویه 2024، برنامه نامزدهای استانی منیتوبا (MPNP) سه قرعه کشی برگزار کرد و در مجموع 815 دعوت نامه برای اقامت دائم صادر کرد.

102 مورد از این دعوت‌نامه‌ها برای افرادی ارسال شد که دارای کد اعتبارسنجی جستجوی کار و نمایه اکسپرس انتری معتبر بودند. قرعه کشی PNP منیتوبا در ژانویه 2024 نشان دهنده شروع مثبت سال است، با مجموعه متنوعی از کاندیداها که برای درخواست اقامت دائم دعوت شده اند.

منبع خبر