آخرین قرعه کشی BC PNP در 5 مارس بیش از 155 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم (PR) در دورهای هدفمند دعوت نامه ارسال کرد.

در یک قرعه کشی عمومی BC PNP (شامل 35 شغل فنی)، 54 دعوت نامه تحت هر دو جریان اکسپرس اینتری و ویزای مهارتی PNP BC و همچنین جریان های سطح ورودی و نیمه ماهر ارسال شده است.

امتیاز محدوده در مقایسه با قرعه کشی عمومی قبلی در 21 فوریه در بین تمام جریان ها یکسان است.

علاوه بر این، 32 دعوت نامه به پروفایل هایی ارسال شده است که تجربه دستیاران یا مربیان دوران کودکی را دارند (NOC 42202).

علاوه بر این، تنها 30 متقاضی با تجربه در 25 شغل مرتبط با ساخت و ساز برای قرعه کشی جدید بریتیش کلمبیا که در اواخر سال 2023 معرفی شد، دعوت شدند.

علاوه بر این، 39 پروفایل ایجاد شده با تجربه در 39 شغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی دعوت نامه هایی برای درخواست اقامت دائم دریافت کردند.

منبع