آلبرتا سه قرعه کشی جدید اکسپرس انتری را در ماه اول سال 2024 با امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 309 یا بالاتر برگزار کرد.

اولین قرعه کشی ورود اکسپرس آلبرتا در سال 2024 در 2 ژانویه 42 دعوت نامه برای نامزدی استانی برای پروفایل هایی ارسال کرد که دارای پیشنهاد شغلی تحت مسیر مراقبت های بهداشتی اختصاصی بودند.
نمایه‌هایی با امتیاز CRS 309 و بالاتر برای اولین دور دعوتنامه‌های ورودی اکسپرس آلبرتا در نظر گرفته شدند.

به دنبال آن، آلبرتا 44 دعوت نامه نامزدی استانی را در 11 ژانویه تحت بخش اولویت کشاورزی با پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای آلبرتا ارسال کرد.

امتیاز CRS در قرعه کشی متمرکز بر کشاورزی 312 بود.

آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری آلبرتا در سال 2024 در 16 ژانویه تنها 22 دعوت نامه تحت مسیر اختصاصی مراقبت های بهداشتی برای پروفایل های دارای پیشنهاد شغلی در استان صادر کرد.

امتیاز قطع CRS در مقایسه با اولین قرعه کشی مراقبت های بهداشتی در 2 ژانویه 2024 اندکی با 3 امتیاز افزایش به 312 رسید.

خلاصه قرعه کشی اکسپرس انتری آلبرتا ژانویه 2024

تاریختعداد دعوتنامه هامعیارهای قرعه‌کشیامتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) نامزدی که دارای پایین ترین رتبه است و دعوت نامه دریافت کرده است
16 ژانویه 202422مسیر مراقبت بهداشتی اختصاصی با پیشنهاد شغلی آلبرتا، امتیاز CRS 300 و بالاتر312
11 ژانویه 202444بخش اولویت – شغل کشاورزی با پیشنهاد شغلی آلبرتا، امتیاز CRS 300-500312
2 ژانویه 202442مسیر مراقبت بهداشتی اختصاصی با پیشنهاد شغلی آلبرتا، امتیاز CRS 300 و بالاتر309

منبع خبر