اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) با استفاده از 2 ابزار جدید اتوماسیون، زمان پردازش حمایت های مالی همسران خارج از کشور، از جمله شریک عادی را بهبود می بخشد.
هدف ابتکار این است که فرآیند تایید صلاحیت را هم برای حامی و هم برای متقاضی اصلی درخواست‌های معمول خانواده در خارج از کشور برای همسر و شریک زندگی انجام دهد.

دپارتمان مهاجرت در نظر دارد تا مشکلات عقب ماندگی را پاک کند و همچنین از این ابزارهای نوآورانه برای برنامه های آینده استفاده کند. این بخش در حال حاضر از ابزارهای اتوماسیون مشابه برای پردازش مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی (PGWPs)، IEC و برنامه های مبتنی بر LMIA استفاده می کند.

همچنین چنین ابزارهای اتوماسیونی قبلاً برای ویزای سوپر ویزا و ویزیتور پیاده سازی شده است. به منظور بهبود کارایی عملیاتی، ابتکار جدید تمام برنامه‌های معمول و استاندارد Family Class در خارج از کشور را با سازماندهی آنها بر اساس ویژگی‌های مشترک دسته‌بندی می‌کند.
متقاضیان حمایت از همسر اغلب در زمان رسیدگی با تاخیر مواجه می شوند، با توجه به اینکه زمان رسیدگی فعلی ممکن است حدود 12 ماه یا حتی بیشتر طول بکشد.

اجرای ابزارهای خودکار جدید برای تصمیمات تأیید صلاحیت برای برنامه های خاص به کاهش زمان پردازش کمک می کند.

طبق گفته این وزارتخانه، افسران مهاجرت قبل از اعطای تاییدیه، حرف آخر را در مورد تمام درخواست های کلاس خانواده خواهند زد و این ابزارهای جدید هرگز درخواست ها را رد نمی کنند و به افسران مهاجرت توصیه نمی کنند که این کار را انجام دهند.

درخواست برای همسران و شرکا از دو بخش تشکیل شده است: بخش مربوط به حمایت مالی و بخشی در مورد متقاضی اصلی.

دو مورد از ابزارهای جدید اکنون بر روی تعیین واجد شرایط بودن این بخش ها تمرکز خواهند کرد که در زیر فهرست شده است:


بررسی حمایت مالی با اتوماسیون
افسر مهاجرت ابتدا بخش حمایت مالی برنامه را ارزیابی می کند تا نمونه های رایج برای پذیرش فوری را شناسایی کند.
یک افسر به صورت دستی بخش های حمایت مالی برنامه هایی را که به طور خودکار توسط ابزار اتوماسیون مجاز نیستند، بررسی می کند. پس از آن، افسران ممکن است با خودکار کردن تأییدیه های معمول برای حامیان مالی، بر سایر موارد حمایتی تمرکز کنند، که روند تصمیم گیری را برای متقاضیان تسریع می کند.

بررسی متقاضی اولیه با اتوماسیون
با شناسایی برنامه های معمول برای پردازش سریع تر، ابزار اصلی اتوماسیون متقاضی برای بخش دوم برنامه به بخش کمک می کند تا با سرعت بیشتری کار کند. وقتی صحبت از برنامه های معمولی می شود، ابزار اتوماسیون این اختیار را دارد که تشخیص دهد متقاضی اصلی واجد شرایط است و پرونده را به یک افسر ارسال کند، که سپس تصمیم نهایی را در مورد تأیید متقاضی انجام می دهد.