معیارهای جدید واجد شرایط بودن PGWP از 15 می، برای دانشجویان بین المللی که از کالج های مشارکت عمومی-خصوصی (PPPs) در کانادا فارغ التحصیل می شوند، رسماً اجرایی شد.
IRCC برای اولین بار در 22 ژانویه 2024 اعلام کرد که فارغ التحصیلان بین المللی برنامه های کالج ارائه شده از طریق مشارکت صدور مجوز برنامه درسی دولتی-خصوصی دیگر واجد شرایط مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) از 1 سپتامبر 2024 نخواهند بود.

با این حال، IRCC تاریخ اجرایی این قوانین جدید PGWP را به جای 1 سپتامبر 2024 به 15 می منتقل کرد.

گزارش ها حاکی از آن است که IRCC تصمیم گرفت تاریخ اجرایی را تغییر دهد زیرا برخی از این مؤسسات آموزشی پذیرش پاییز خود را به ژوئن یا آگوست پیش بردند تا از قوانین جدید PGWP که در ژانویه 2024 اعلام شد اجتناب کنند.

این نشان می‌دهد که اگر دانشجویان خارجی در برنامه‌های مشارکت مجوز برنامه درسی دولتی و خصوصی که از 15 مه 2024 اجرایی می‌شود، شرکت کنند، واجد شرایط مجوز کار پس از فارغ‌التحصیلی نخواهند بود.