بر اساس آخرین گزارش های اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) بیش از 355000 دانشجوی بین المللی در کانادا در سال 2021-23 وضعیت اقامت دائم خود را به دست آوردند.

Blacklock’s Reporter در مورد ارتباط وزارت مهاجرت با کمیته حساب های عمومی مجلس عوام صحبت کرد که در آن گفته شد در سه سال گذشته، بیش از 627000 ساکنان موقت سابق اقامت دائم کانادا (PR) خود را به دست آورده اند.

IRCC همچنین گفت که رسیدگی به ادعاهای PR خارجی ها در کانادا را پس از کاهش مهاجرت در طول قرنطینه های همه گیر افزایش می دهد.

در سال 2020، کمتر از نیمی از تعداد فعلی مهاجران اجازه ورود به کانادا را داشتند، یعنی 184370.
به گفته پست‌مدیا نیوز، با وجود اینکه برخی از کانادایی‌ها این اعداد را خیلی بالا می‌خوانند، سال گذشته، برنامه سطوح مهاجرتی کانادا، سهمیه‌های 485000 نفری را برای سال 2024 و 500000 را برای سال 2025 تعیین کرد.

منبع خبر