به گفته مارک میلر، وزیر مهاجرت، اتاوا در حال کار بر روی ایجاد مسیر جدیدی برای اقامت دائم (PR) صدها هزار نفری است که سال‌هاست به طور غیرقانونی در کانادا زندگی و کار می‌کنند و قرار است از کارگران ساختمانی شروع شود.

در حال حاضر یک برنامه آزمایشی کارگران ساختمانی خارج از وضعیت در منطقه GTA در حال اجرا است ، اما فقط سهمیه سالانه 1000 نقطه اقامت دائم را دارد.
آقای میلر در مصاحبه ای اظهار داشت که در حال آماده شدن برای تهیه “برنامه گسترده و جامع” است که به بسیاری از افراد امکان می دهد حتی اگر آنها فاقد مدارک لازم باشند ، برای اقامت دائم درخواست کنند.

وی گفت: تصور می شود بین 300000 تا 600000 نفر بدون مستندات مناسب در کشور زندگی می کنند.

بسیاری از آنها چندین دهه در اینجا مشغول به کار بوده اند و خانواده دارند ، اما از آنجا که وضعیت رسمی ندارند ، آنها خطر تبعید را دارند.

کسانی که به عنوان دانشجویان خارجی یا کارگران موقت وارد کانادا شدند و پس از اتمام ویزای خود همچنان به ماندن خود ادامه دادند ، از جمله موارد ذکر شده است.
وزیر افزود، قصد دارد پیشنهادی را به کابینه ارائه دهد که به اتباع خارجی بدون مدارک اجازه می دهد “وضعیت خود را منظم کنند”. اما او اعتراف كرد كه ممكن است فشار به این سیاست وجود داشته باشد.