در اولین قرعه کشی های سال جدید که در 9 ژانویه 2024 برگزار شد، برنامه نامزدی استانی مهاجرت استان انتاریو (OINP) 1451 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم در دو دور جدید صادر کرد. هر دو قرعه کشی هدفمند برای دعوت از نامزدهای با تجربه در مشاغل ماهر، بهداشت و مشاغل فنی.

630 دعوت نامه تحت جریان OINP Foreign Worker برای پروفایل هایی انجام می شود که دارای پیشنهاد شغلی در هر یک از 63 شغل حرفه ای ماهر که دامنه امتیاز 33 و بالاتر را دارند.
یکی دیگر از قرعه کشی های جریانی 821 دعوت نامه به پروفایل هایی با پیشنهاد شغلی در هر یک از 41 شغل بهداشتی برای متقاضیان با دامنه امتیاز 40 و بالاتر صادر شد.

این امتیازات در مقایسه با قرعه کشی های قبلی OINP Foreign Worker Stream در 5 دسامبر 2023 اندکی کاهش یافت.

خلاصه قرعه کشی های OINP:

دعوت نامه هاتاریخ ایجاد پروفایلمحدوده امتیازنکته
6309 ژانویه 2023-
9 ژانویه 2024
33 و بالاترقرعه کشی هدفمند برای 63 مشاغل حرفه ای
8219 ژانویه 2023-
9 ژانویه 2024
40 و بالاترقرعه کشی هدفمند برای 41 مراقبت های بهداشتی و 15 شغل فنی