آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری در 23 آپریل 2095 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم در دور کلی دعوت نامه ها ارسال کرد.

امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) همچنان در سطح 529 بالا باقی می ماند.

IRCC پیش از این، در 11 آپریل، 4500 دعوت نامه برای اقامت دائم در اولین دور دعوت نامه های هدفمند شغل STEM برای سال 2024 صادر کرد.
و درست یک روز قبل از آن، IRCC در 10 آپریل، 1280 دعوتنامه اقامت دائم را در یک قرعه کشی عمومی ارسال کرد.

در زیر جزئیات قرعه کشی اکسپرس انتری برای ماه آوریل آمده است:

شرح23 آپریل 202411 آپریل 202410 آپریل 2024
نوع قرعه کشیعمومیمشاغل حوزه مهندسی و علومعمومی
تعداد دعوت نامه ها2,0954,5001,280
حداقل امتیاز529491549
قرعه کشی اکسپرس انتری: آوریل 2024

انتظار دورهای بیشتری از دعوت‌نامه‌ها را در این هفته وجود دارد، احتمالاً با محوریت فرانسه و مراقبت‌های بهداشتی.