ساعت تابستانی (DST) از اوایل صبح 10 مارس (یکشنبه) آغاز می شود و کانادایی ها پس از بازگشت ساعت به زمان روز، یک ساعت کمتر می خوابند.

برای انطباق با زمان روشنایی روز، ساعت‌ها در 10 مارس، ساعت 2 بامداد یک ساعت به جلو کشیده می‌شوند و برای کانادایی‌ها نور بیشتری در شب خواهد بود.

در کانادا، در اکثر استان ها، ساعت ها دو بار در سال به عقب و جلو تنظیم می شوند.

در 5 نوامبر 2023، ساعت‌ها در ساعت 2 بامداد یک ساعت به عقب کشیده شدند تا نور روز عصر را افزایش داده و صبح را کوتاه‌تر کند. بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کانادا، از این سنت قدیمی پیروی می کنند.

ساعت تابستانی چگونه کار می کند؟
ساعت‌ها در ساعت 2 بامداد یکشنبه 10 مارس یک ساعت به جلو کشیده می‌شوند، زیرا اکثر افراد شب قبل ساعت خود را تنظیم مجدد کرده بودند. تغییر ساعت نور بیشتری را در عصر اضافه می کند، اما صبح زودتر نیز تاریک می شود.

هر کسی که از ساعت هوشمند یا تلفن هوشمند استفاده می کند نیازی به تنظیم ساعت خود ندارد زیرا به طور خودکار تغییر می کند. برای مطابقت با زمان روشنایی روز، ساعت های دیواری و ساعت های مچی باتری دار باید یک ساعت به جلو تنظیم شوند.