وزیر میلر فاش کرد که مانیتوبا با بخشش تماس گرفت و درخواست کرد وضعیت کار ساکنان موقت را که در حال حاضر در مانیتوبا مشغول به کار هستند و مجوز کار آنها در سال 2024 منقضی می‌شود، تمدید کند.

منیتوبا روی این ساکنان موقت (با مجوزهای کاری) حساب می کند تا نیازهای نیروی کار استان را برآورده کند.

مارک گفت که آنها یک خط مشی عمومی جدید را معرفی خواهند کرد که به کارگران موقت واجد شرایط در استخر PNP Expression of Interest منیتوبا اجازه می دهد مجوز کار آزاد داشته باشند.
علاوه بر این، او گفت که آنها پیش بینی می کنند که این متقاضیان یک نامزدی رسمی از مانیتوبا دریافت کنند و در دو سال آینده به عنوان ساکنان دائم ساکن شوند.

بر اساس این اظهارات وزیر میلر، می توان پیش بینی کرد که مجوز کار آزاد به مدت 2 سال، یعنی تا سال 2026 صادر شود.