به گفته مارک میلر، وزیر مهاجرت، بین بحران مسکن این کشور و سیل دانشجویان خارجی و کارگران موقت خارجی ارتباط وجود دارد.
آقای میلر به خبرنگاران گفت، در چند سال گذشته، تعداد افرادی که به طور موقت وارد کانادا شده اند “به شدت افزایش یافته است”.

اظهارات او به دنبال اعلام این هفته توسط اداره آمار کانادا بود که نشان داد جمعیت این کشور در سه ماهه سوم سال 2023 بیش از 430000 نفر افزایش یافته است که بزرگترین نرخ رشد در هر سه ماهه از سال 1957 است.

طبق گزارش جدید StatsCan، کانادا در حال حاضر بیش از 40.5 میلیون نفر را در خود جای داده است و مهاجرت حدود 313000 نفر از رشد سه ماهه سوم این کشور را تشکیل می دهد.
اکثریت ساکنان موقت به قصد کار یا تحصیل وارد کانادا شده اند.

به گفته آقای میلر، نگرانی های مربوط به مسکن و افزایش ساکنان موقت “به طور فزاینده ای با هم مرتبط هستند و آشکارا یک همبستگی وجود دارد.”

او اشاره کرد که در ابتدای سال 2024، قصد دارد از اصلاحاتی برای مقابله با هجوم رونمایی کند.