سند سفر اقامت دائم کانادا (PRTD) به عنوان یک سند حیاتی برای مقیمان دائمی کانادا که خارج از کانادا بدون کارت PR معتبر قرار دارند، خدمت می‌کند. این سند به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به طور موقت به کانادا بازگردند تا زمانی که بتوانند کارت PR جدید دریافت کنند.

یک نکته کلیدی برای توجه این است که سند PRTD به طور معمول مجوز تک ورود به کانادا را می‌دهد. این بدان معناست که اگر یک مقیم دائمی پس از استفاده از PRTD برای بازگشت به کانادا، دوباره کانادا را ترک کند، باید مجوز PRTD دیگری یا کارت PR جدیدی برای بازگشت به کانادا دریافت کند.

مقیمان دائمی که خارج از کانادا هستند و باید به کانادا بازگردند، باید هرچه سریعتر پس از بازگشت به کشور برای دریافت یک کارت PR جدید درخواست کنند اگر از PRTD برای بازگشت خود به کانادا استفاده کرده‌اند. این اطمینان را فراهم می‌کند که آن‌ها وضعیت مقیمیت دائمی خود را حفظ کنند.

برای واجدین شرایط دریافت یک PRTD، باید به موارد زیر توجه داشته باشند:

۱. آن‌ها باید مقیم دائمی کانادا باشند.
۲. آن‌ها باید خارج از کانادا باشند و قصد دارند به وسیله اتوبوس، قطار، هواپیما یا قایق به کانادا بازگردند.
۳. آن‌ها نباید کارت PR معتبری که وضعیت PR آن‌ها را اثبات کند، داشته باشند.

فرایند درخواست برای دریافت PRTD شامل چند مرحله است:

۱. تعیین شرایط و ضوابط واجد شرایطی و مکان مقیمیت.
۲. تکمیل فرم‌های لازم، از جمله فرم درخواست کارت مقیم دائمی یا سند سفر دائمی مقیم (فرم IMM 5444) و فرم IMM 5644: چک لیست اسناد، و دیگر فرم‌ها.
۳. پرداخت هزینه درخواست ۵۰ دلاری (که قابل استرداد نیست) .
۴. ارسال درخواست و همراه با مدارک لازم. همه مدارک باید از طریق پورتال مقیم دائمی ارسال شوند اگر از روش آنلاین درخواست ارسال شود.

مهم است که توجه داشته باشید که هر عضو خانواده باید به طور جداگانه درخواست دهد، و فرایند درخواست ممکن است بسته به کشور یا منطقه متغیر باشد.

با ارسال درخواست، زمان پردازش PRTD ممکن است بسته به کشور متغیر باشد. به طور کلی، ممکن است تا ۶-۸ هفته یا بیشتر طول بکشد. مهم است که متقاضیان زمان پردازش خاص کشور خود را بررسی کنند تا از طرح سفر خود به طور مناسب آگاه شوند.

بطورکلی، PRTD به عنوان یک سند حیاتی برای مقیمان دائمی کانادا برای تسهیل بازگشت به کانادا در صورت عدم داشتن کارت PR معتبر خدمت می‌کند، اطمینان حاصل می‌شود که آن‌ها وضعیت و حقوق مقیمیت دائمی خود را حفظ می‌کنند.