آخرین قرعه کشی BCPNP ماه در 18 ژوئن بیش از 70 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم (PR) به طور کلی و دور هدفمند دعوت نامه صادر کرد.

با این حال، اخیراً یک روند جدید ظهور کرده است که B.C. شروع به کاهش تعداد دعوت‌نامه‌ها و افزایش امتیاز برش کرده است.

امتیاز حد نصاب در بین تمام دسته‌های قرعه‌کشی عمومی در مقایسه با قرعه‌کشی عمومی قبلی BCPNP در 28 مه، به جز 39 شغل مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی، یکسان باقی ماند.

13 پروفایل ایجاد شده با تجربه در 39 شغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی دعوت نامه هایی برای درخواست اقامت دائم دریافت کردند، اما امتیاز حد نصاب نسبت به قرعه کشی مراقبت های بهداشتی قبلی در 2 ژوئن 2 امتیاز افزایش یافت.

علاوه بر این، 6 دعوت نامه برای پروفایل هایی ارسال شده است که تجربه دستیاران یا مربیان دوران کودکی را دارند (NOC 42202).

9 متقاضی با تجربه در 25 شغل مرتبط با ساخت و ساز برای جدیدترین قرعه کشی بریتیش کلمبیا که در اواخر سال 2023 معرفی شد، دعوت شدند.

جزئیات کامل آخرین قرعه کشی 18 ژوئن:

تاریخنوع قرعه کشیجریانحداقل امتیازتعداد دعوتنامه ها
June 18, 2024GeneralSkilled Worker13139
Skilled Worker – EEBC option131
International Graduate 131
International Graduate – EEBC option131
Entry Level and Semi-Skilled110
Childcare 936
Construction939
Healthcare10212