میانگین درآمد هفتگی در بخش‌های مختلف در کانادا نسبت به سال گذشته در ماه آوریل به میزان ۳.۷٪ افزایش یافته و به ۱۲۴۰ دلار رسیده است، پس از آنکه در ماه مارس نیز ۴.۱٪ افزایش داشت.

طبق گزارش اداره آمار کانادا که در ۲۷ ژوئن منتشر شد، این افزایش در میانگین درآمد هفتگی را می‌توان به عوامل مختلفی از جمله تغییرات در دستمزدها، ترکیب اشتغال، تعداد ساعات کار کرده، و تأثیر سال پایه نسبت داد.

این درآمد هفتگی در ژوئن ۲۰۲۳ به ۱۲۰۴ دلار بود.

ماه آوریل سومین ماه متوالی بود که تعداد کارکنانی که از کارفرمای خود حقوق و مزایا دریافت می‌کردند، به میزان ۲۲,۷۰۰ نفر (۰.۱٪-) کاهش یافت، در حالی که تعداد فرصت‌های شغلی به میزان ۳۲,۰۰۰ نفر (۵.۳٪-) کاهش یافته و به ۵۷۵,۴۰۰ نفر رسید.

در ماه آوریل، در ۸ بخش از ۲۰ بخش، کاهش اشتغال ماهانه مشاهده شد که بخش‌های تولیدی (۶,۰۰۰- ؛ ۰.۴٪-)، خدمات اداری و پشتیبانی، مدیریت پسماند و خدمات پاکسازی (۵,۲۰۰- ؛ ۰.۶٪-)، و اقامت و خدمات غذایی (۴,۸۰۰- ؛ ۰.۴٪-) بیشترین کاهش را داشتند.

میانگین درآمد هفتگی و اشتغال حقوق بگیران بر اساس بخش‌های مختلف

پس از کاهش در ماه مارس (۲,۳۰۰- ؛ ۰.۱٪-) و فوریه (۸,۴۰۰- ؛ ۰.۴٪-)، اشتغال حقوق بگیران در بخش تجارت خرده‌فروشی در آوریل ۲۰۲۴ مجدداً کاهش یافت (۴,۲۰۰- ؛ ۰.۲٪-).

در ماه آوریل، اشتغال حقوق بگیران در بخش تجارت به میزان ۱۹,۶۰۰ نفر (۱.۰٪-) به صورت سالانه کاهش یافت.

اشتغال حقوق بگیران در بخش بهداشت و کمک‌های اجتماعی به میزان ۵,۷۰۰ نفر (۰.۲٪+) افزایش یافت و روند صعودی که از سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بود، ادامه یافت.

این دوره شاهد افزایش تجمعی ۱۴۹,۶۰۰ نفر (۶.۷٪+) بوده است.

در ماه آوریل، تعداد فرصت‌های شغلی به میزان ۳۲,۰۰۰ نفر (۵.۳٪-) کاهش یافت و به ۵۷۵,۴۰۰ نفر رسید که این سومین کاهش ماهانه متوالی است.

بخش هاآوریل 2024مارس 2024تغییر ماه به ماهتغییر سال به سال
میانگین برای همه بخش ها1240.181234.940.42%3.69%
تجارت عمده فروشی1545.501472.874.93%8.38%
معادن، استخراج معادن و استخراج نفت و گاز2397.012320.933.28%3.15%
سایر خدمات (به استثنای مدیریت دولتی)1080.291064.721.46%6.41%
خدمات رفاهی2145.112117.981.28%0.81%
تولید1325.821313.100.97%0.89%
مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی1121.611112.100.86%8.28%
حمل و نقل و انبارداری1298.871290.290.66%3.81%
مدیریت دولتی1587.311577.510.62%3.28%
ساخت و ساز1495.641486.590.61%0.24%-
املاک و اجاره1261.811255.470.50%1.28%
جنگلداری، قطع درختان و پشتیبانی1368.201367.840.03%3.90%-
خدمات تخصصی، علمی و فنی1744.371746.750.14%-2.31%
اطلاعات و صنایع فرهنگی1702.691706.170.20%-4.52%
هنر، سرگرمی و تفریح756.64758.530.25%-9.31%
خدمات اقامتی و غذایی494.79497.390.52%-3.98%
خدمات اداری و پشتیبانی، مدیریت پسماند و اصلاح1051.451059.640.77%-3.81%
امور مالی و بیمه1600.951614.090.81%-0.40%
خدمات آموزشی1212.611223.110.86%-1.45%
خرده فروشی741.99750.521.14%-5.97%
مدیریت شرکت ها و شرکت ها1775.271810.811.96%-6.85%
میانگین درآمد هفتگی در کانادا