پرداخت GST جدید به مالیات دهندگان در 5 اکتبر انجام می شود آژانس درآمد کانادا (CRA) دومین پرداخت سه ماهه HST/GST را در 5 اکتبر 2023 برای مالیات دهندگان کانادایی واجد شرایط ارسال خواهد کرد. اعتبار GST/HST مبلغی غیر مشمول مالیات است که چهار بار در سال به افراد و خانواده‌هایی با درآمد کم و متوسط اعطا می‌شود تا به تعادل مالیات کالا و خدمات و مالیات فروش هماهنگ (GST/HST) کمک کند.