بر اساس گزارش مشاغل اخیر از سوی اداره آمار کانادا برای ماه آگوست 2023، نرخ بیکاری در انتاریو از 5.6 درصد به 5.9 درصد افزایش یافته است. بنابراین نرخ بیکاری در حال حاضر 1٪ از 4.9٪ در ماه آوریل 2023 افزایش یافته است و در حال حاضر بالاتر از میانگین ملی 5.5٪ است. اشتغال در انتاریو در ماه آگوست 2023، 7,940,000 بود که از 7,949,300 در جولای 2023 اندکی (0.1٪-) کاهش یافت. طبق آمار کانادا، افزایش نرخ بیکاری انتاریو به دلیل افزایش جمعیت در سن کار (15 و بالاتر) به میزان 45000 نفر با تغییر کمی در اشتغال است. نرخ بیکاری نیز در منیتوبا، ساسکاچوان، نیوبرانزویک، و نیوفاندلند و لابرادور در آگوست 2023 افزایش یافت. با این حال، نرخ بیکاری در آلبرتا، بریتیش کلمبیا، کبک و جزیره پرنس ادوارد در ماه اوت کاهش یافت.