با افزایش بحران مسکن، شورا به افزایش مالیات بر خانه های خالی تورنتو به 3 درصد رأی داد شورای شهر تورنتو مالیات خانه های خالی شهر را در بحبوحه بحران فزاینده مسکن، یک سال پس از معرفی هزینه جدید افزایش خواهد داد. شورا با 21-2 رای مثبت به افزایش مالیات برای داشتن خانه یا آپارتمان خالی از یک به سه درصد ارزش ارزیابی شده آن در سال آینده داد. این اقدام با حمایت شهردار اولیویا چاو، کمک به مبارزه با بحران فزاینده مسکن در تورنتو و در عین حال کمک به کاهش کسری بودجه شهر است. چاو در شورای شهر گفت: «هیچ کس نباید در این بحران مسکن خانه را خالی نگه دارد.» این افزایش برای سال مالیاتی 2024 اجرایی خواهد شد. شورای شهر در دسامبر 2021 به ایجاد مالیات بر املاک خالی رأی داد. هدف این بود که بر مالکان فشار بیاورند تا آن خانه های خالی را بفروشند یا در بازار اجاره بگذارند. با بحران فزاینده مسکن در شهر، شورا امیدوار بود که این حرکت فضاهای بیشتری را برای خریداران و اجاره‌کنندگان جدید باز کند. هر کسی که مشمول این مالیات است در حال حاضر سالانه یک درصد از ارزش بازار ارزیابی شده فعلی خانه را می پردازد. این هزینه در صورتی اعمال می شود که خانه ای به مدت شش ماه در یک سال خالی از سکنه باشد یا به عنوان محل سکونت اصلی مالک یا توسط “ساکنان مجاز” استفاده نشده باشد. جریمه برای تلاش برای فرار از مالیات می تواند از 250 دلار تا 10000 دلار باشد.