نرخ بیکاری کانادا در ماه گذشته به دلیل کاهش فرصت های شغلی در اقتصاد تحت تاثیر نرخ های بهره بالا، به 5.7 درصد افزایش یافت. آمار کانادا روز جمعه نظرسنجی نیروی کار خود را در ماه اکتبر منتشر کرد که نشان داد اقتصاد 18000 شغل ایجاد کرده است. این افزایش برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری کافی نبود زیرا سرعت ایجاد شغل باعث افزایش جمعیت می شود. نرخ بیکاری کانادا در ماه سپتامبر 5.5 درصد بود. به گفته اقتصاددانان، اکتبر چهارمین افزایش نرخ بیکاری در شش ماه گذشته است و یک نقطه دیگر به نفع توقف نرخ بهره بانک مرکزی کانادا است. اشتغال در ماه گذشته در بخش ساخت و ساز و اطلاعات و فرهنگ و تفریح افزایش یافت، اما این افزایش با کاهش عمده فروشی و خرده فروشی و همچنین تولید جبران شد. دستمزدها به سرعت به رشد خود ادامه دادند، اما این سرعت در ماه گذشته در مقایسه با سپتامبر کاهش یافت و میانگین دستمزد ساعتی 4.8 درصد نسبت به سال گذشته به 34.08 دلار افزایش یافت. بانک مرکزی کانادا تصمیم گرفت در دو جلسه تصمیم گیری اخیر خود نرخ بهره کلیدی را در پنج درصد ثابت نگه دارد، عمدتاً به دلیل شواهد رو به رشد مبنی بر اینکه اقتصاد تأثیر نرخ های بالاتر را احساس می کند. داده های تولید ناخالص داخلی نشان داد که اقتصاد در سه ماهه دوم کاهش یافته است و برآورد اولیه از سوی اداره آمار کانادا حاکی از انقباض دیگری در سه ماهه سوم است. بازار کار از زمانی که نرخ بهره در مارس 2022 شروع به افزایش کرد، نسبتا انعطاف پذیر باقی مانده است، زیرا کارفرمایان اشتهای خود را برای استخدام پس از همه گیری حفظ کردند. اما فرصت های شغلی در سال جاری رو به کاهش بوده است و گزارش روز جمعه حاکی از آن است که چشم انداز شغلی همچنان رو به کاهش است. در میان افرادی که در ماه سپتامبر بیکار بودند، نسبت بیشتری در ماه اکتبر نسبت به 12 ماه قبل بیکار ماندند که نشان می دهد “جویندگان کار نسبت به یک سال گذشته با مشکلات بیشتری برای یافتن شغل مواجه هستند.” انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی حتی پراکنده‌تر شوند زیرا تأثیر افزایش نرخ‌های قبلی به طور فزاینده‌ای در اقتصاد فیلتر می‌شود.