گزارش امتیاز CRS برای Express Entry

امتیاز CRS شما:

بر اساس اطلاعاتی که ارائه کرده‌اید، ممکن است واجد شرایط یکی از جریان‌های اکسپرس انتری به شرح زیر باشید:

CEC
FSW
FST
PNP

برای ارزیابی شانس موفقیت خود در یکی از این برنامه‌های اکسپرس انتری، نمودارهای تحلیلی زیر را ببینید:

تجربه کار کانادایی (CEC)

امتیاز CRS آخرین نامزد دعوت شده

این نموداری است که حداقل امتیازهای افرادی که برای ارائه درخواست مهاجرت تحت جریان CEC دعوت شده‌اند را نشان می‌دهد. این نمودار به شما ایده می‌دهد تا براساس داده‌ها در مورد شانس موفقیتتان در ارائه درخواست مهاجرت تحت این جریان اطلاع پیدا کنید.

معیارهای واجد شرایط بودن

نوع/سطح تجربه کاری

تجربه کار کانادایی در یک یا چند مورد از این طبقه‌ بندی های مهارتی

TEER 0 یا TEER 1 یTEER 2 یا TEER 3

مهارت‌های زبانی

مهارت‌های انگلیسی یا فرانسوی

 • CLB 7 اگر طبقه بندی مهارتی شما 0 یا 1 باشد.
 • CLB 5 اگر طبقه بندی مهارتی شما 2 یا 3 باشد.

میزان سابقه کار

یک سال در کانادا در ۳ سال گذشته (ترکیبی از کار تمام وقت یا پاره وقت)

پیشنهاد کاری

لازم نیست.

تحصیلات

لازم نیست.

نکات مهم

کار داوطلبانه، کارآموزی بدون حقوق، خوداشتغالی و تجربه کاری که در طول تحصیل تمام وقت در کانادا بدست آمده است، واجد شرایط این جریان نیستند.

نیروی کار متخصص فدرال (FSW)

امتیاز CRS آخرین نامزد دعوت شده

این نموداری است که حداقل امتیازهای افرادی که برای ارائه درخواست مهاجرت تحت جریان FSW دعوت شده‌اند را نشان می‌دهد. این نمودار به شما ایده می‌دهد تا براساس داده‌ها در مورد شانس موفقیتتان در ارائه درخواست مهاجرت تحت این جریان اطلاع پیدا کنید.

معیارهای واجد شرایط بودن

نوع/سطح تجربه کاری

تجربه کار کانادایی یا غیر کانادایی در یکی از این طبقه‌ بندی های مهارتی

TEER 0 یا TEER 1 یTEER 2 یا TEER 3

مهارت‌های زبانی

مهارت‌های انگلیسی یا فرانسوی:

 • CLB 7

میزان سابقه کار

یک سال مستمر در 10 سال گذشته (ترکیبی از کار نیمه وقت، تمام وقت یا بیش ازیک شغل در حرفه اصلی شما)

پیشنهاد کاری

لازم نیست.

اما با داشتن یک پیشنهاد شغلی معتبر می‌توانید امتیازات مربوط به بخش (FSW) را کسب کنید.

تحصیلات

داشتن تحصیلات متوسطه الزامی است.

با داشتن تحصیلات پس از دوره متوسطه شما می‌توانید امتیازات بیشتری برای بخش (FSW) کسب کنید.

مشاغل تخصصی فدرال (FST)

امتیاز CRS آخرین نامزد دعوت شده

این نموداری است که حداقل امتیازهای افرادی که برای ارائه درخواست مهاجرت تحت جریان FST دعوت شده‌اند را نشان می‌دهد. این نمودار به شما ایده می‌دهد تا براساس داده‌ها در مورد شانس موفقیتتان در ارائه درخواست مهاجرت تحت این جریان اطلاع پیدا کنید.

معیارهای واجد شرایط بودن

نوع/سطح تجربه کاری

تجربه کار کانادایی یا غیر کانادایی در یک تجارت تخصصی تحت گروه‌های کلیدی زیر:

 • گروه اصلی 72، افسران و کنترل کنندگان فنی و حمل و نقل
 • به استثنای زیرگروه اصلی 726، افسران و کنترل کنندگان حمل و نقل
 • گروه اصلی 73، معاملات عمومی
 • گروه اصلی 82، ناظران منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات وابسته
 • گروه اصلی 83، مشاغل منابع طبیعی و تولیدات وابسته
 • گروه اصلی 92، ناظران پردازش، تولید و تاسیسات، و اپراتورها و کنترل‌کنندگان خدمات شهری
 • گروه اصلی 93، اپراتورهای کنترل و فرآیند مرکزی و مونتاژکنندگان و بازرسان مونتاژ هواپیما
 • به استثنای زیرگروه اصلی 932، مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما
 • گروه کوچک 6320، آشپز، قصاب و نانوا
 • گروه واحد 62200 سرآشپزها

مهارت‌های زبانی

مهارت‌های انگلیسی یا فرانسوی:

 • CLB/NCLC 5 برای مهارت صحبت کردن و شنیدن
 • CLB/NCLC 4 برای مهارت خواندن و نوشتن

میزان سابقه کار

دو سال در ۵ سال گذشته (ترکیبی از کار تمام وقت یا پاره وقت)

پیشنهاد کاری

لازم است:

 • یک پیشنهاد شغلی معتبر برای استخدام تمام‌وقت برای مجموع حداقل یک سال داشته باشید؛ یا
 • گواهی صلاحیت در آن مهارت که توسط یک مقام استانی، منطقه ای یا فدرال کانادا صادر شده باشد.

تحصیلات

لازم نیست.

برنامه نامزدهای استانی (PNP)

امتیاز CRS آخرین نامزد دعوت شده

این نموداری است که حداقل امتیازهای افرادی که برای ارائه درخواست مهاجرت تحت جریانPNP دعوت شده‌اند را نشان می‌دهد. این نمودار به شما ایده می‌دهد تا براساس داده‌ها در مورد شانس موفقیتتان در ارائه درخواست مهاجرت تحت این جریان اطلاع پیدا کنید.
توجه داشته باشید که امتیاز CRS شما دراین نمودار با این فرض منعکس می‌شود که گواهی انتخاب (نامزدی) دارید. بنابراین ۶۰۰ امتیاز به امتیاز CRS شما اضافه می‌شود.

معیارهای واجد شرایط بودن

اگر برای یکی از برنامه‌های فوق واجد شرایط هستید، می‌توانید از طریق اکسپرس انتری برای برنامه نامزدی استانی نیز درخواست دهید.

اگر انتخاب شوید، 600 امتیاز اضافی دریافت خواهید ‌کرد که در آن صورت از شما دعوت خواهد ‌شد تا سریعاً تقاضای خود را ارسال کنید.

نکته 1: شما باید گواهی انتخاب (نامزدی) از یک استان یا منطقه داشته باشید.

نکته 2: 600 امتیاز به امتیاز CRS شما در نمودار اضافه شده است.

نکات مهم

برای این جریان باید گواهی انتخاب (نامزدی) از یک استان یا منطقه داشته باشید تا 600 امتیاز اضافی به شما تعلق بگیرد.

تعداد قرعه کشی‌های سالانه - همه جریان‌ها

برای مشاهده نتایج هر ماه در هر سال روی هر ستون کلیک کنید

این نمودار به شما یک نمای کلی از تمام قرعه‌‌کشی‌های اکسپرس انتری از زمان راه‌اندازی آن در ۱ ژانویه ۲۰۱۵ ارائه می‌کند. بنابراین می‌تواند به شما ایده دهد که کدام جریان‌های اکسپرس انتری سرعت بیشتری دارند.

چگونه می توانم شانس خود را بهبود بخشم؟

راهنمایی شماره ۱: زبان، زبان، زبان

 • اگر CLB 7 یا بالاتر بگیرید، برای تحصیلات پس از متوسطه (۵۰‌ امتیاز) و تجربه کار غیر کانادایی (۵۰ امتیاز) امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.
 • کانادا کشوری دو زبانه است که زبان‌های رسمی آن انگلیسی و فرانسوی است. به این ترتیب، نشان دادن مهارت ها در هر دو زبان امتیاز CRS شما را افزایش می‌دهد:
  • اگر در هر چهار مهارت زبان فرانسه امتیاز NCLC 7 یا بالاتر را کسب کنید، می‌توانید:
   • ۲۵ امتیاز اضافی برای انگلیسی CLB 4 یا پایین تر دریافت کنید.
   • ۵۰ امتیاز اضافی برای انگلیسی CLB 5 یا بالاتر دریافت کنید.

راهنمایی شماره ۲: پیشنهاد شغلی

 • داشتن یک پیشنهاد شغلی معتبر می‌تواند برای شما ۲۰۰ امتیاز کسب کند. به واسطه داشتن پیشنهادهای استخدامی معاف از LMIA تحت برنامه‌های ICT یا C11 شما واجد شرایط برای کسب این امتیازات اضافی خواهید بود.

راهنمایی شماره ۳: تحصیل در کانادا

 • اگر مدرک تحصیلی یک یا دو ساله در کانادا کسب کنید، ۱۵ امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد و اگر مدرک تحصیلی سه ساله یا بیشتر در کانادا کسب کنید، ۳۰ امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

امتیاز خود را دوباره محاسبه کنید

مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید

ما در شرکت حقوقی مهاجرتی شکریان در زمینه مهاجرت کاری تخصص داریم و می‌توانیم به شما در تمامی امور مربوط به مهاجرت به کانادا و/یا تجارت در کانادا کمک کنیم.

با ما در تماس باشید

برای راهنمایی های بیشتر در مورد مهاجرت به کانادا، ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید