بریتیش کلمبیا از نامزدهای مهاجرت در چهار قرعه کشی هدفمند تحت برنامه نامزدهای استانی (PNP) خود در ۱۰ می دعوت به عمل آورد. برنامه نامزدهای استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) از ۱۲۶ کارگر ماهر و فارغ التحصیل بین المللی با حداقل امتیاز ۸۵ از طریق جریان فناوری BC PNP دعوت کرد. BC PNP Tech یک مسیر مهاجرتی سریع برای کارگران فنی و دانشجویان بین المللی است. نامزدها باید در یکی از جریان های مهاجرت استانی موجود در بریتیش کلمبیا (BC) ثبت نام کرده و پیشنهاد شغلی معتبر حداقل برای ۱۲ ماه در یکی از ۲۹ شغل واجد شرایط برای این جریان را داشته باشند.