قرعه کشی August 4 اکسپرس اینتری کانادا کاندیداهایی را که قبلاً نامزدهای استانی دریافت کرده بودند، مورد هدف قرار داد. IRCC از 512 نامزد با حداقل نمره 760 دعوت کرد و این نمره نسبتاً بالا به این دلیل بوده است که نامزدهای PNP هنگام دریافت نامزدی استانی خود به طور خودکار 600 امتیاز دریافت کرده اند.