طی هفته‌ گذشته، اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا(ESDC) فهرست مشاغل واجد شرایط را در برنامه جریان استعدادهای جهانی(GTS) گسترش داد. زیرگروه استعدادهای جهانی، برنامه‌ای مبتنی بر اجازه کار با پردازش سریع و مختص نیروی متخصص خارجی است که در زمینه‌های فناوری یا STEM (علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) مهارت دارند. این نیروی کار باید تخصص‌هایی داشته باشند که در کانادا بسیار مورد تقاضا یا کمیاب است. پیش از این فهرست مشاغل واجد شرایط ۱۲ موقعیت شغلی بود، اکنون با اضافه شدن پنج موقعیت شغلی مهندسی به ۱۷ شغل افزایش یافته است.