این شرکت برای ویزای کار در کانادا مبالغی بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰۰ دلار از حدود ۳۰۰ نفر دریافت کرده و به جعل مدارک مهاجرتی و ویزای مهاجرت کانادا اقدام کرده است. شاکیان این پرونده در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شده بودند. در حال حاضر صاحب این شرکت مسافرتی متواری است.