نخست وزیر کبک؛ Francois Legault با ابراز امیدواری نسبت به پذیرش دولت فدرال از امکان افزایش صرفاً مهاجرت اقتصادی به کبک اعلام کرد تعداد مهاجرین ورودی به استان کبک تا سال 2027 به طور تدریجی از ۵۰ هزار به ۶۰ هزار نفر در سال افزایش خوهد یافت. او قبلتر گفتهبود که پذیرش بیش از ۵۰ هزار مهاجر در سال برای کبک نوعی “خودکشی” است. اما حالا این افزایش از طریق اصلاحات مهاجرتی که دیروز منتشر شد امکان پذیر خواهد بود . طبق صحبت‌های Legault تنها گزینه افزایش تعداد مهاجرین از طریق اقتصادی است. در همین راستا اکثریت (90درصد) افرادی که تحت سیستم مهاجرت اقتصادی وارد کانادا می شوند باید قبل از ورود به کشور بتوانند فرانسوی صحبت کند . Legault بیان داشت داشت تعهد اصلی او به عنوان نخست وزیر کبک، حفظ هویت فرانسوی استان است. و این اقدامات در حالی است که در 25 سال گذشته تعداد افرادی که فرانسوی صحبت می‌کنند کاهش یافته.