کانادا 24720 دعوت نامه برای درخواست (ITAs) برای اقامت دائم (PR) در 36 دور جدید دعوت نامه تحت برنامه های مختلف مهاجرت به کانادا در ماه آگوست 2023 ارسال کرد. این افزایش تقریباً 55 درصدی در تعداد کل دعوت نامه ها برای اقامت دائم در مقایسه با کل دعوت نامه های ارسال شده در جولای 2023 است. در ماه آگوست 2023، انتاریو بیشترین دعوت نامه های PR را صادر کرد و پس از آن قرعه کشی های اکسپرس انتری و برنامه های نامزد استانی در منیتوبا، ساسکاچوان، کبک، بریتیش کلمبیا، آلبرتا و جزیره پرنس ادوارد قرار گرفتند.