بر اساس گزارش یک وب سایت در اروپا، کانادا به عنوان یکی از ۵۰ مکان برتر جهان برای گذراندن دوران بازنشستگی پیشنهاد و معرفی شد و رتبه بیست و دوم این فهرست قرار گرفت. این فهرست اخیراً توسط سایت Enjoy Travel (سایت مقایسه نرخ اجاره خودرو در انگلستان) با در نظر گرفتن اولویت‌های مختلف برای بازنشستگان، از جمله کسانی که خودشان را برای بازنشستگی پیش از موعد آماده می‌کنند تهیه شده است. این رتبه بندی با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله هزینه زندگی، کیفیت زندگی، سهولت دریافت ویزا یا اجازه اقامت و هزینه مراکز سرگرمی، آب و هوای خوب، مراقبت‌های بهداشتی، مهمان نوازی و نبود مشکلاتی زبانی برای انگلیسی زبانان و … مورد بررسی قرار گرفته است.