به طور معمول آموزش آنلاین برای امتیازات سیستم رتبه بندی جامع (CRS) محاسبه نمی‌شود. اما به لطف به‌روزرسانی جدید اداره مهاجرت، داوطلبان اکسپرس‌انتری اکنون واجد شرایط دریافت امتیاز تحصیلی کانادا برای برنامه‌هایی هستند که بین مارس ۲۰۲۲ و آگوست ۲۰۲۲ به صورت آنلاین تکمیل شده‌اند.