براساس آخرین برنامه سطوح مهاجرت کانادا در 2024-2026، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) به‌دنبال پذیرایی از 31500 مقیم دائم فرانسوی زبان (PRs) در سال 2025 و 36000 تازه‌وارد تحت همین عنوان، در سال 2026 است. برنامه سطوح مهاجرت که سالانه توسط دپارتمان مهاجرت کانادا منتشر می شود، برای راهنمایی تعداد PR جدیدی که در هر یک از سه سال آینده در این کشور پذیرفته می شوند، استفاده می شود. نکته قابل توجه، طرح امسال کانادا برای تثبیت تعداد ساکنان دائمی جدید در سال‌های 2025 و 2026 است و هدف کلی پذیرش در هر دو سال 500000 PR جدید است. علیرغم تثبیت مورد انتظار کل هدف پذیرش در کانادا، نگاهی عمیق تر به اعداد نشان می دهد که انتظار می رود یک دسته مهاجرت شاهد رشد پذیرش در دو سال گذشته باشد که در برنامه امسال مشخص شده است.