این برنامه از زمان راه‌اندازی در سال ۱۹۶۷ تا سال ۲۰۲۰، اصلی‌ترین روشی بود که کانادا از مهاجران ماهر استقبال می‌کرد. پیش از کرونا، FSWP حدود ۴۵ درصد از تمام کسانی را تشکیل می‌داد که دعوتنامه اکسپرس‌انتری دریافت می‌کردند.