افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند، اکنون می توانند درخواست سیتیزن شیپ خود را به صورت آنلاین ارسال کنند. از 11 آگوست ، IRCC یک پرتال آنلاین برای متقاضیان مجرد بالای 18 سال راه اندازی کرده است که در حال حاضر نه برای برنامه های خانوادگی باز است و نه نمایندگان. ولی IRCC قصد دارد تا پایان سال برنامه آنلاین را برای خانواده ها و خردسالان زیر 18 سال باز کند و در سال 2022 این برنامه آنلاین در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا از طرف مشتریان خود درخواست دهند. IRCC در بیانیه رسانه ای می گوید متقاضیانی که قبلاً به صورت کاغذی ارسال کرده اند نباید دوباره درخواست آنلاین کنند.