مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، از اقدامات جدیدی با هدف افزایش یکپارچگی برنامه دانشجویان بین المللی رونمایی کرده است. در حالی که محدودیتی برای ورود دانشجویان بین المللی جدید اعمال نخواهد شد، دولت قصد دارد سیستمی را برای تأیید نامه پذیرش (LOA) که دانشجویان آینده نگر هنگام درخواست مجوز تحصیل ارسال می کنند، پیاده سازی کند. علاوه بر این، یک “چارچوب موسسات شناخته شده” تا ترم پاییز سال 2024 معرفی خواهد شد که استانداردهای بالاتری را برای خدمات، پشتیبانی و نتایج برای موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا تعیین می کند. DLIهایی که معیارهای یکپارچگی خاصی را دارند ممکن است مزایایی مانند پردازش اولویت درخواست مجوز تحصیل دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن و مزایا در زمان مناسب ارائه خواهد شد. میلر همچنین از بررسی آتی برنامه مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) خبر داد که انتظار می رود اصلاحاتی در ماه های آینده اعلام شود.