سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) دعوتنامه های درخواستی (ITA) را در دور جدید دعوتنامه های اکسپرس انتری دیروز صادر کرده است. این بخش از 3000 نامزد در قرعه کشی همه برنامه ها دعوت کرد. حداقل امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 504 برای دریافت ITA بود. این قرعه کشی به دنبال دورهای متعدد در هفته 18 سپتامبر است. IRCC از 3200 نامزد در 19 سپتامبر در قرعه کشی همه برنامه ها دعوت کرد. روز بعد، در 20 سپتامبر، 1000 نامزد را در اولین قرعه کشی بر اساس دسته بندی برای نامزدهای اکسپرس انتری در شغل حمل و نقل دعوت کرد.