برای کسانی که متقاضی مهاجرت تحت کلاس اقتصادی هستند، IRCC یک آزمون زبان جدید را تایید کرده است. در اوایل تا اواسط سال 2023، IRCC قصد دارد این آزمون را به صورت آزمایشی انجام دهد. در حال حاضر، فقط چهار سازمان تعیین شده وجود دارد: TEF و TCF برای فرانسوی، IELTS و CELPIP برای انگلیسی.