امروز، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) رانندگان کامیون را از لیست مشاغل واجد شرایط برای گواهی صلاحیت حذف کرد. در یک به روز رسانی تحویل برنامه IRCC در 6 نوامبر، این بخش به کارکنان خود دستور داد که کد NOC برای رانندگان کامیون های حمل و نقل از لیست رسمی گواهینامه صلاحیت حذف شده است. بنابراین رانندگان کامیون در استخر اکسپرس انتری که برای گواهینامه های صلاحیت برنامه MELT یا مجوز آنها مدعی هستند باید فوراً نمایه های خود را به روز کنند تا از هرگونه ارائه نادرست جلوگیری کنند، IRCC فقط این هفته قرعه کشی اکسپرس انتری را با هدف حمل و نقل انجام می‌دهد.