وزیر مهاجرت در هفته گذشته دسته‌بندی (NOC) 2021 را برای برنامه‌های مهاجرتی که تحت سیستم اکسپرس اینتری مدیریت هستند را اعلام کرد. استفاده از دسته بندی های جدید NOC به کانادا این امکان را می دهد که استعدادهای جهانی را در بخش های پرتقاضا مانند مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز و حمل و نقل جذب کند. پرستار، خدمه بیمارستان، معلم مدارس ابتدایی و متوسطه و رانندگان کامیون حمل و نقل نمونه‌هایی از ۱۶ شغلی هستند که اکنون در اکسپرس اینتری گنجانده شده است.